วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

วิธีตรวจสอบ Uptime Windows

Start > All Programs > Accessories > Command Prompt or simply type cmd on Vista Search bar.
In the Command Prompt type
systeminfo and press Enter.

ที่มา
http://www.addictivetips.com/windows-tips/how-to-check-your-systems-uptime-in-windows/

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น