วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

วิธีตรวจสอบประกัน ของยี่ห้อ หรือตัวแทนจำหน่าย ต่าง ๆ (เน้น อุปกรณ์ IT สำหรับ ผู้ดูแลระบบ)

อุปกรณ์ IT ส่วนมากจะมีการรับประกันสินค้าเกือบทั้งหมด ซึ่งระยะเวลาก็แล้วแต่ประเภท แต่ละยี่ห้อก็มีรับประกันที่แตกต่างกันไป
หลาย ๆ ท่าน คงมีหลาย ๆ อุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ และจำนวนไม่น้อยที่ต้องดูแลบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง บางครั้งก็ต้องการทราบว่า อุปกรณ์ที่ดูแลอยู่นั้น ยังมีการรับประกันอยู่หรือไม่
จึงขอทดสอบการเข้าไปตรวจสอบการรับประกันของอุปกรณ์ IT ยี่้ห้อ และค่ายต่าง ๆ เท่าที่ผมมีและเคยค้นหา (และจะมีเพิ่มเติมเรื่อย ๆ  ครับ เพื่อน ๆ ท่านใดที่เห็นว่ามีประโยชน์ และยังไม่มีในรายการที่ผมทำไว้ สามารถติดต่อส่งมาเพื่อนำขึ้นบทความ เพื่อให้เป็นข้อมูลแก่เพื่อน ๆ ท่านอื่นได้ครับ)

การตรวจสอบการรับประกันอย่างที่ทางการหลาย ๆ ที่ อาจใช้เอกสาร ใบส่งสินค้า, ใบรับสินค้า เพื่อตรวจสอบวันที่สั่งซื้อและวันที่รับสินค้า พร้อมทั้งตรวจสอบเงื่อนไข และระยะเวลาที่รับประกัน

ACER
http://register.acer.co.th/WarrantyCheck/warr_chk.aspx