วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

การใช้งานโมดูล Fleet Management

Fleet Management โปรแกรมจัดการยานพาหนะขององค์กร คำนวณค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ้นกับรถแต่ละคัน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง แสดงจำนวนระยะทางที่ใช้ แสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับยานพาหนะแต่คัน
ขั้นแรกเมื่อติดตั้งโมดูลเรียบร้อยแล้ว จะมีเมนูขึ้นที่แถบด้านบนให้คลิกเข้ามาได้เลย
ถ้าหากจะเพิ่มยานพาหนะ ให้คลิกที่สร้าง


เมื่อคลิกเข้ามาเรียบร้อยแล้ว จะมีให้ใส่ข้อมูล
Model : รุ่นรถ
License Plate : ป้ายทะเบียนรถ
Driver : คนขับรถ
Chassis Number : หมายเลขตัวถังรถ
Seats Number : จำนวนที่นั่ง
Doors Number : จำนวนประตู
Color : สีรถ
Last Odometer : วัดระยะทาง
Acquisition Date : วันที่ซื้อ
Car Value : ราคา
จากนั้น Save เพื่อบันทึกข้อมูล


ในส่วนของรุ่นรถ สามารถสร้างและแก้ไขได้โดยคลิกที่ลูกศรมุมขวา


เมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะมีชื่อยี่ห้อและรุ่นให้ใส่ จากนั้นคลิกที่เพิ่มเพื่อบันทึก


เมื่อใส่ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะและบันทึกเรียบร้อยแล้ว รายการที่เพิ่มจะไปขึ้นที่หน้ายานพาหนะ


เมนู Vehicles Contracts เป็นสัญญาซื้อขายรถยนต์


ถ้าต้องการสร้างสัญญาซื้อขายรถยนต์ ให้คลิกที่สร้างและใส่รายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ได้เลย


เมนูต่อไป Vehicles Odometer เป็นเครื่องวัดระยะทางของยานพาหนะ ว่าใช้งานไปเท่าไรเเล้ว เมื่อมีการใช้งานยานพาหนะแล้ว ผู้ใช้งานสามารถมาบันทึกหน่วยไมล์รถที่ใช้ไป


เมนู Vehicles Fuel Logs บันทึกค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของยานพาหนะ


เมื่อคลิกที่สร้างแล้ว ให้ใส่รายละเอียดเติมน้ำมันไปวันที่เท่าไร กี่ลิตร ราคากี่บาทไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น