วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

Upgrade WordPress on CentOS

1. Login เข้า server wordpress

2. ดาวน์โหลด WordPress version ใหม่จาก WordPress.org
# wget http://wordpress.org/latest.tar.gz

3. Extract ไฟล์ version ใหม่ไปยัง path web server (หากชื่อโฟล์เดอร์ version เก่าเป็น wordpress ให้เปลี่ยนชื่อก่อน)
# tar zxvf latest.tar.gz -C /var/www/html/


4. ลบโฟล์เดอร์ wp-content และไฟล์ wp-config.php
# rm -rf /var/www/html/wordpress/wp-content
# rm /var/www/html/wordpress/wp-config.php

5. คัดลอกโฟลเดอร์ wp-content และไฟล์ wp-config.php จาก wordpress version เก่ามา wordpress version ใหม่
# cp -r /var/www/html/wordpress_old/wp-content /var/www/html/wordpress/wp-content
# cp -r /var/www/html/wordpress_old/wp-config.php /var/www/html/wordpress/wp-config.php

6. เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อ Login เข้า WordPress จะมีหน้าเตือนให้ Update database wordpress ครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น