วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

รวม Path ConfigFileต่างๆ ของ Elastix

DIRECTORY  สำหรับเก็บไฟล์บันทึกเสียงการสนทนา ของElastix  มีดังนี้
# /var/spool/asterisk/monitor
DIRECTORY  สำหรับเก็บ Voice Mail  จะอยู่ ดังนี้
# /var/spool/asterisk/voicemail
DIRECTORY  สำหรับเก็บ ไฟล์ config Extension สำหรับทำ Dial Plan จะอยู่ ดังนี้

#/etc/asterisk/extensions.conf

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น