วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

[Review] การทำ VDI โดยใช้ Foss-Cloud

ให้ทการติดตั้ง Foss-Cloud  โดยใส่แผ่น แล้ว Boot  จาก cd ปกติ  จะขึ้นหน้าจอ


ให้เลือก อันแรก install แบบ default รอซักพักมันจะขึ้นให้กด enter

รอซักพัก จะขึ้นถามว่าต้องการเริ่มติดตั้งไหม  yes หรือ no ให้ตอบ yes สำหรับเริ่มการติดตั้ง

จะมีตัวเลือกว่าต้องการติดตั้งและใช้งานแบบไหน ให้ ทดสอบโโยการ ติดตั้ง แบบ Demo System   เลือก 1 หลังจากนั้น

จะมีให้เลือก ประเภท device ของHDD  ให้เลือก แบบ SDA  แล้ว Enter  เสร็จ เลือก  Yes  และเลือก อีกครั้ง จะดำเนินการ รอซักครู่

จะมีให้ใส่ Network Interface ให้ใส่ eth0

ถ้าขึ้นข้อความนี้ Choose if you want to use automatic network configuration:ให้เลือก ตอบ no แล้ว Enter

จะมีให้กรอกขื่อ Hostname  ให้ใส่ลงไปเช่น : foss-cloudhost หลังจากนั้น ก็ให้ใส่ ชื่อ Domain :foss-cloud.ccn-tech.co.th

หลังจากนั้น จะขึ้น  Choose a free IP address in your home networkคือให้ใส่ip ลงไป เช่น: 192.168.0.10

และ Choose the network mask in CDIR formatให้ใส่:24

กรอก broadcast Ip :192.168.0.255

จะขึ้น Confirm your entries:ให้เลือกyes

หลังจากนั้นให้ใส่ IP Gateway ลงไป เช่น: 192.168.1.1

จะขึ้นถามว่า Do you like another DNS resolver ให้ตอบ:NO

จะมีให้ยืนยัน ตอบ yes

จะถามอีกว่าต้องหาร Reboot ไหม ให้เลือก Yes

หลังจากนั้นให้เข้าไปยัง Web browser แล้วไปที่ Ip ที่ได้ ตั้ง ไว้


default ทั้ง Username และPassword  ให้กรอกเป็น admin admin  เมื่อ Login จะพบหน้าตา

ก่อนจะทำการสร้าง VM ให้ทำการ สร้าง Profile มาก่อนให้เข้าไปที่ (Virtual Machine) >>Profile>>Create  ซึ่งก่อนที่จะทำการสร้างProfile  นั้น ต้องทำการ Upload Iso ก่อน ให้เข้าตามนี้  Profile>> Upload ISO FILE   แล้วทำการ เลือกไฟล์  แล้วกด Upload จะมีให้เลือก platform ระหว่าง Window หรือ Linux    เลือก ISO ที่เราทำการ Upload แล้ว และทำการ เลือกว่ากี่ bit แล้ว Memory  ขนาดเท่าไร CPU กี่core  เมื่อ เลือกเสร็จ ให้กด Create


ก็จะได้Profile มา แล้ว ทำการสร้างVM ให้ไปที่ >>VM Template >> Create จะมีให้เลือก profile ที่เราทำการสร้างไว้ และให้ตั้งชื่อ pool กำหนด memory เหมือนตอน profile


เมื่อทำการตั้งค่า เรียบร้อยแล้ว ให้กด Create ให้ไปดู ที่Vm poolก่อนจะทำการ ติดตั้ง ให้Download ตัว  Spice Client  สำหรับRun VM มาก่อนให้ไปที่ http://www.foss-cloud.org/en/wiki/Spice-Client  แล้วเลือก windowที่ใช้ download ทำการInstall ปกติ  มาที่ vm pool  ให้ไปที่ ลูกศร เขียว เพื่อ Start Vm ขึ้นมา  หลังจากนั้นให้เลือก icon รูปหน้าจอด้านขวา เพื่อ โชว์หน้า vm ขึ้นมาโดย สิทธิ์ ของ admin นั้น สามารถ ที่จะ assign user ให้มา ควบคุม vm ได้ หรือสามารถสร้าง user ก็ได้ โดยเข้าไปที่จากนั้นกด create  ใส่ชื่อ แล้ว สำหรับ User  username password และ สามารถกำหนดpermissonทำอะไรได้บ้างเมื่อเสร็จสิ้นให้ กด Create  ก็จะได้มา 1 user  สำหรับการ assign ให้ userนั้นทำดังนี้ ไปที่ Virtual Machine  Persistent Vms  ตรง Action  เลือก  icon รูปคน


แล้วทำการ เลือก user


User คนนั้น ก็จะสามารถเข้าถึง Vm ของเราได้

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น