วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

Module อาหารเที่ยง Lunch Oder (Admin)

1.การสร้างสินค้าให้ไปที่แทบการตั้งค่า --> สินค้า - กรอกข้อมูลชนิดสินค้า -เลือกหมวดสินค้าใน List Menu หรือหากยังไม่มีข้อมูลหมวดสินค้าสามารถกดสร้างเพื่อทำการเพิ่มหมวด -เลือกผู้จำหน่ายใน List Menu หรือหากยังไม่มีข้อมูลผู้จำหน่ายสามารถกดสร้างเพื่อทำการเพิ่มหมวด -กรอกราคาสินค้า -โน้ตต่างๆ เพิ่มเติม


เมื่อกรอกข้อมูลต่างครบถ้วนให้ทำการบันทึก จะได้ข้อมูลดังภาพข้างล่าง


2. การสั่งอาหาร -เลือกผู้ใช้งาน (ผู้สั่งอาหาร) -วันที่สั่งอาหาร -เลือกรายการอาหารโดยการกดเพิ่มรายการ โดยจะมี List Menu มาให้เลือกสินค้าที่ต้องการสั่ง ดังตัวอย่าง เช่น สั่งก๋วยเตี๋ยว มีการโน้ตบอกว่าเพิ่มมะระ โดยระบบจะทำการดึงราคามาให้ Auto จากรายการสินค้าที่ได้สร้าง เมื่อสั่งเสร็จให้ทำการกดบันทึก


สามารถดูรายการสั่งอาหารได้ที่ ผู้จัดการ --> Today's Oder จะปรากฎหน้ารายการอาหารที่ได้สั่งไว้ข้างต้น


หากต้องการลบรายการ สามารถติ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยม ไปที่ปฏิบัติและเลือกลบ


3. Control Account  การจ่ายเงิน ให้เลือกผู้ใช้งานจาก list menu ลงวันที่จ่าย จำนวนเงินที่จ่าย และรายละเอียด เมื่อทำการกรอกข้อมูลครบถ้วนให้ทำการกดบันทึก


ข้อมูลจ่ายเงินจะแสดงให้เห็นตามภาพด้านล่าง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น