วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

การติดตั้ง NTP ให้ CentOS Sync เวลาอัตโนมัติ

การทำให้เซิฟเวอร์ทำการ Sync เวลาอัตโนมัติ  โดยติดตั้ง NTP เข้าไปใน Server

1. ทำการติดตั้ง ntp

1
#yum -y install ntp
2. แก้ไขไฟล์ config ของ ntp โดยใส่บรรทัด server th.pool.ntp.org เข้าไปในไฟล์ config นี้

1
#vi /etc/ntp.conf

3. สั่ง Restart Service NTP

1
2
#service ntpd restart
#chkconfig ntpd on
4. สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานได้โดย

1
#ntpq -pn
 
เครดิต คลิกเลยครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น