วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

Module จุดขาย Point of sale (Admin)

จุดขายหรือ  POS (Point Of  Sale)   คือ ระบบหน้าร้าน   ขณะที่ทำการขายนั้น โปรแกรมไม่จำเป็นต้องต่อ internet ตลอดเวลา แต่สามารถส่งข้อมูลแบบผ่านอินเตอร์เน็ตในเวลาที่ต้องการได้ ในกรณีที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตลอดเวลา ก็สามารถส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลาเช่นกัน เสมือนทำงานแบบ Online Real Time ได้เช่นกัน 1.การสร้างวิธีการชำระเงิน - ชื่อสมุดรายวัน - ประเภท เช่น เงินสด หรือ เครดิต เป็นต้น


-การบันทึกรายวันให้เลือกใน list หากยังไม่มีสามารถ สร้างเพิ่มได้เช่นกัน โดยการกดที่สร้างและแก้ไข


Loss Account =ระบุบัญชีขาดทุน Profit Account  = บัญชีกำไร Amount Authorized Difference = จำนวนความต่างระหว่างยอดคงเหลือปลายงวดกับเงินสด ณ ปิดการขาย เมื่อทำการกรอกข้อมูลต่างๆ ครบเรียบให้ทำการกดบันทึก จะแสดงข้อมูลตามภาพด้านล่าง


2. การสร้างพนักงานขาย ให้ใส่ชื่อพนักงานขาย เช่น คนขาย 1 เลือกตำแหน่งของคลังสินค้า กรอกข้อมูล Sale Journal  = สมุดบัญชี Available Payment Methods คือเลือกวิธีการชำระเงิน โดยการกดที่เพิ่มรายการ ในตัวอย่าง จะเลือกเป็นเงินสดและการจ่ายด้วยบัตรเครดิต


คุณสมบัติต่างๆ หรือ Features คือ หน้าตาของการขายหน้าร้าน (POS) ว่าอยากให้มีฟังก์ชั่นอะไรบ้างในหน้าจอ


ในส่วนของ Header  และ Footer ของใบเสร็จสามารถออกแบบได้ที่หน้านี้


เมื่อกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยให้ทำการกดบันทึก 3. การสร้าง Sessions ให้เลือก responsible = ผู้รับผิดชอบ และเลือกชื่อพนักงานขาย เมื่อกรอกข้อมูลครบให้ทำการกด Save


4. Show Sessions  จะเป็นดังภาพด้านล่าง โดยข้อมูต่างๆจะดึงมาจากการสร้างพนักงานขายตอนแรก


คลิก continue selling เพื่อทำการขาย  โดยข้อมูลสินค้าจะมาจาก Product ที่ได้ทำการสร้างไว้หากยังไม่มีสามารสร้างเพิ่มที่ เมนูด้านซ้ายมือ -->  Product 5. การขาย ตัวอย่าง -ผู้ซื้อเลือกซื้อสิ้นค้า เป็น tp-link เป็นจำนวน 2  รายการ ให้คลิกที่ รูปภาพ tp-link  2 ครั้ง หรือคลิกที่ปริมาณ แล้ว กด 2 เมื่อสังเกตุที่หน้าจอจะเห็นรายการมีขึ้นมา -หากต้องการใส่ส่วนลดให้กด ที่ Disc และเลือกปริมาณที่ต้องการลดในตัวอย่าง ใส่ส่วนลด 5 % -ระบบจะทำการคำนวณยอดเงินรวมให้ และภาษี หลังจากใส่รายละเอียดครบเรียบร้อยให้ทำการกดที่การจ่ายเงิน


เมื่อมาที่หน้ากดจ่ายเงิน ให้เลือกที่ Cash (THB) กรณีจ่ายเป็นเงินสด และกรอกจำนวนเงินที่ลูกค้าให้มาเช่น ราคาสินค้า 2354.10 จ่ายมา 2400 ระบบจะทำการคำนวณเงินทอนให้ Auto และทำการกดตรวจสอบ


จะได้ใบเสร็จและทำการกด print

         

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น