วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

Module การลา (Admin)

1. การขอลาให้คลิกที่ปฏทินวันที่ที่จะขอลา จะมี Pop Up เด้งขึ้นมาให้กรอกรายละเอียดต่างๆ ตามรูป ให้เลือกวันที่จะลา หัวข้อการ  จำนวนวันที่ลา เมื่อกรอกรายละเอียดต่างๆครบถ้วนให้ทำการบันทึก โดยหากเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ Approved จะมีแถบเมนด้านบนขวามือ ว่าจะทำการอนุมัติ หรือ ปฏิเสธ โดยการอนุมัติใบลามีขั้นตอนดังนี้  ให้การอนุมัติ --> อนุมัติระดับสอง --> อนุมัติแล้ว
2. หน้าสรุปการลาแสดงรายละเอียดต่างๆของการลาแต่ละบุคคล แสดงประเภทการลาสถานะ เป็นต้น


3.วิเคราะห์การลา แสดงรายละเอียดแบ่งตามเดือนและจำนวนของบุคคลนั้นๆ


4. การลาออกตามแผนก จะมี Pop up ขึ้นมาให้เลือกแผนก โดยให้คลิกตรงที่ เพิ่มรายการ และเลือกประเภทการลา


เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กดบันทึก แล้วจะได้ Pop Upข้อมูลการลาออกมา ดังนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น