วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

Module โปรเจค (Admin)

1. การสร้างงาน ให้สร้างหัวข้อโปรเจค (ต้องมีหัวข้อโปรเจคก่อน หากยังไม่มีสามารถสร้างได้โดยการกดที่ Icon ลูกศรชี้ขึ้น)   มอบหมายให้ผู้ใด้เป็นผู้รับผิดชอบงาน เส้นตายคือวันที่ต้องครบกำหนดงาน ป้ายกำกับและรายละเอียดงาน กรอกข้อมูลให้ครบเรียบร้อย และทำการกดบันทึก


2. หน้า Dashboard เป็นหน้าแสดงรายละเอียดของโปรเจคต่างๆ แสดงข้อมูล จำนวน ของ task และ Issue ที่ทำการสร้างไว้


3. การสร้าง Issue เป็นการ assist Issue ให้โปรเจคนั้นๆ เมื่อกรอกรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนให้ทำการกดบันทึก 


4. Cumulative Flow  เป็นขั้นตอนกระบวนการทำงานทั้งหมดแสดงรายละเอียดต่างๆของ task นั้นๆ เวลาที่เหลือของโครงการนั้นๆ เปนต้น


5. Issues Analysis  คือ การวิเคราะห์ปัญหาทั้งหมด


6. การตั้งค่า --> โปรเจคแสดงรายละเอียดต่างๆของโปรเจคทั้งหมด ผู้จัดการโปรเจค สถานะผู้ติดต่อ เป็นต้น

   

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น