วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

Module การผลิต (Admin)

1. การสร้างคำสั่งการผลิต ให้เลือกประเภทสินค้า และวันที่ต้องการผลิต Raw Materials Location คือ วัตถุดิบที่ตั้ง Finished Products Location คือ ที่ตั้งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป  หากยังไม่มีในส่วนของคลังสินค้าสามารถเพิ่มได้โดยการกดที่ Icon ลูกศร โดยการเลือกวัตถุดิบที่ต้องการผลิต แบ่ง ตามประเภทได้ดังนี้ consumed product = สินค้าบริโภค finished Products = ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป Scheduled  Products = สินค้าตามเวลาที่กำหนด extra information =  ข้อมูลเพิ่มเติม จะมีสินค้าและจำนวนให้กรอกลงไปว่าเป็นสินค้าอะไร จำนวนเท่าไหร่ และทำการกดบันทึก


2.การสั่งผลิต ให้กดที่เมนูด้านนขวามือตรง confirm production --> ยืนยัน --> ทำการผลิต


3. order planning เป็นการบอกวันที่จะทำการผลิตสินค้า ในที่นี้ยก ตัวอย่างสินค้าที่ยังทำการผลิตไม่เสร็จมาให้ดูในปฏิทิน เพราะหากสินค้าที่ทำการผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไม่แสดงในปฏิทิน


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น