วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

Module การแจ้งหนี้ (Admin)

1. การออกใบกำกับภาษีของลูกค้า -ลูกค้า ให้เลือกชื่อบริษัทลูกค้า ตาม list ที่มีมาให้ หรือหากยังไม่ในรายชื่อ  สามารถสร้างเพิ่มได้ด้วยการคลิกที่ Icon ลูกศรชี้ขึ้น เพื่อทำการเพิ่มชื่อลูกค้า -เลือกวันที่ออกใบแจ้งหนี้ -Payment Term  เลือกประเภทการจ่ายเงิน เช่น เงินสด หรือ เครดิต 15 วัน เป็นต้น -เลือกพนักงานขาย -เลือกทีมขาย -รายการใบแจ้งหนี้ ให้เลือกประเภทสินค้า (หากยังไม่มีสามารถสร้างเพิ่มได้ ด้วยการคลิกที่ Icon ลูกศรชี้ขึ้น เพื่อเพิ่มสินค้า)รายละเอียด ปริมาณและจำนวนเงิน เมื่อกรอกข้อมูลต่างๆครบถ้วนให้ทำการบันทึก2. การชำระให้เลือกให้เลือกผู้จำหน่ายทำการกรอกยอดเงินและรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน และทำการกดบันทึก3.PDF Report คือหน้ารายงานโดยการเลือกการ Search จาก Target  วันที่ หรือ บัญชีที่ต้องการ จากนั้นทำการกด Print จะมีหน้า Pop Up เด้งขึ้นมาตามรูปภาพด้านล่าง4. เมนูลูกค้า หรือ ผู้ขาย จะได้รายชื่อมาจากฐานข้อมูลผู้ติดต่อ โดยการกำหนดว่าจะให้เป็นผู้ขาย หรือ ผู้ซื้อ ในเมนูผู้ติดต่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น