วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

Module งานซ่อมแซม (Admin)

1. การสร้างคำสั่งซ่อม ให้เลือกสินค้าที่ต้องการส่งซ่อม ตำแหน่งปัจจุบันที่ทำการซ่อม ตำแหน่งที่ต้องการจัดส่งหลังจากซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว คู่ค้าคือบริษัทที่ส่งซ่อม และวันที่หมดรับประกันสินค้า - การดำเนินการ กรณีสินค้ามีมากกว่า 1 รายการ ในการส่งซ่อม - การแจ้งหนี้ หากยังอยู่ในรับประกันสามารถเลือกวิธีแจ้งหนี้เป็น ไม่แจ้งหนี้ได้ แต่หากมีหารแจ้งหนี้ ให้กรอกค่าธรรมเนียม สินค้า ราคาต่อหน่วย และรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน - โน้ต Detail อื่นๆ เป็นต้น


2.กดยืนยันการส่งซ่อม --> เริ่มซ่อม --> สิ้นสุดการซ่อม เมื่อสิ้นสุดการซ่อม สถานะจะกลายเป็นซ่อมแล้วไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น