วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

Module รับสมัครงาน (Admin)

1. การสร้างตำแหน่ง เป็นการสรรหาบุคคลเพื่อมาลงในสร้างตำแหน่งที่ว่างอยู่ โดยมีรายละเอียดการคีย์ข้อมูลดังนี้ - ชื่อตำแหน่งงาน - แผนก  หากยังไม่มีแผนกที่ต้องการสามารถสร้างในที่นี้ได้เลย โดยกดที่ icon ลูกศรชี้ขึ้น จะมี Pop Up ขึ้นมาให้สร้างแผนกที่ต้องการลงไป -Recruitment Responsible คือ  ผู้ที่รับผิดชอบ Recruitment ใบนี้


-Interview Form  จะมี Pop Upขึ้นมาให้ตั้งคำถาม โดยสามารถเลือกประเภทการตอบได้ จะเป็นการเลือกตอบแบบ text หรือ radio button ก็ได้


-Expected New Employees จำนวนคนที่ต้องการ -Job Location  สถานที่ทำงาน -รายละเอียดงาน คือ หน้าที่งานที่รับผิดชอบ เมื่อกรอกรายละเอียดต่างๆครบเรียบร้อยให้ทำการบันทึกและกดสรรหา 2. หน้าแสดงตำแหน่ง จะแสดงรายละเอียดต่างๆและตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ โดยเมื่อทำการสรรหาบุคคลมาลงตำแหน่งงานที่ต้องการได้เรียบร้อย ให้กด Recruitment Done เพื่อหยุดการสรรหา หรือหากต้องการยกเลิก


3. การตั้งค่า --> ตำแหน่ง โดยตำแหน่งในที่นี้จะเป็นหน้าสรุปของใบสมัครอีกที จะแสดงรายละเอียดของตำแหน่งงาน จำนวนของบุคคล ตามแผนกนั้นๆว่าแต่ละแผนกมีการสรรหาบุคคลตำแน่งใดบ้าง และมีจำนวนเท่าไหร่ ได้มีการว่าจ้างไปกี่คน และสถานะของใบสมัครงานอยู่ในสถานะอะไร เป็นต้น


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น