วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

วิธีย้าย Posts และ page จาก project wordpressg หนึ่งไปอีก project wordpressg หนึ่ง

เริ่มด้วยที่ผมมี project wordpressg เก่าอยู่หนึ่ง project ผมต้องการ  Posts และ Page ของprojectเก่าไปใส่ไว้ใน project wordpressg ใหม่ของผม เราก็จะมาเริ่มขั้นตอนการย้าย Posts และ page ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่ project wordpressg ที่เราต้องการ Posts และ Page ของprojectนั้นและเข้าไปที่เมนู Tools เลือกไปที่  Export
ขั้นตอนที่ 2 ให้เราเลือกว่าเราจะ Expost  Posts และ Page ออกมาให้เราเลือก Posts และ page และกด Download Export file  เราก็จะได้ ไฟล์ที่มีสามสกุลเป็น .xml


ขั้นตอนที่ 3 ให้เปิด project wordpressg ที่เราต้องจะ Posts และ Page และเข้าไปที่ Tools และเลือก Import


ขั้นตอนที่ 4 ให้เลือก Install Now ตรง WordPress


พอเลือกที่ Install Now ก็จะเป็นดังรูป และ ให้เลือก Run Importขั้นที่5  ทำการเลือก Run Import และให้เราทำการเลือก ไฟล์ .xmlที่เรา Expost ออกมาและนำมา Import เข้าไป พอเลือก ไฟล์ .xmlที่เรา Expost ออกมา ให้กดไปที่ Upload file and Import
ตัวอย่าง หน้าตาที่ project wordpressg ที่เรายังไม่มีทั้ง Posts และ Page เลยเป็นค่าเริ่มต้นตัวอย่างที่เราทำการ Import Posts และ Page เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น