วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

Module เงินเดือน (Admin)

1. สลิปเงินเดือนบุคลากร
- ระยะเวลา คือ วันที่เริ่มต้นถึงวันที่สิ้นสุดของวันที่จะจ่ายเงินเดือน
- สัญญา คือ เลขที่สัญญาจ้างจากฐาน  HR
- อ้างอิง
- โครงสร้าง พนักงาน SUB หรือ พนักงานประจำ เป็นต้น
- ชื่อสลิปเงินเดือน เช่น สลิปเงินเดือน เดือนกันยายน เป็นต้น
เมื่อทำการคีย์ข้อมูลครบถ้วน ให้กดบันทึก และทำการคำนวณเงินเดือน


2. โครงสร้างเงินเดือน จะเป็นการระบุประเภทตามประเภทของพนักงาน เช่น พนักงานทดลอง พนักงานประจำ หรือ พนักงาน SUB เป็นต้น โดยจะมีการกำหนดกฏเงินเดือนตามโครงสร้างของพนักงานแต่ละประเภท


3. ชุดสลิปเงินเดือน เป็นการคำนวณเงินเดือนบุคคลนั้นๆ โดยอาจมีมากกว่า 1 รายการ

4. Salary Structure Hierarchy คือ โครงสร้างเงินเดือนตามลำดับขั้น (ตามตำแหน่ง)

5.การตั้งค่า จะเป็นการตั้งค่าระบบการจ่ายเงินของประเทศนั้นๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น