วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

Module ผู้ติดต่อ (Admin)

1. การสร้างผู้ติดต่อ เป็นการสร้างข้อมูลลูกค้าเก็บไว้ในฐาน Odoo เพื่อนำไปใช้ในการขายต่อไป โดยเมื่อกรอกครบถ้วนให้ทำการกดบันทึก


2. รายชื่อและที่อยู่ สามารถเพิ่มผู้ติดต่อของบริษัทนั้นๆไว้ในที่นี้ได้

3.โน้ตภายใน การบันทึกรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมเป็นต้น

4. การซื้อและการขาย สามารถกำหนดชนิดได้ว่าบริษัทนั้นๆเป็นลูกค้าหรือผู้จำหน่าย  เลือกวิธีการจัดส่งสินค้า  การชำระสามารถ @ บัญชีธนาคารและบัตรเครดิตของบริษัทนั้นๆได้


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น