วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

วิธีการตั้งค่า DHCP Reservations.

การตั้งค่า Reservations คือการจอง IP Address ของเครื่อง Server และ  Client  เพื่อไม่ให้มีการนำ IP ที่ระบุไว้ไปใช้งานกับเครื่องอื่นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้งานคือ MAC Address
เริ่มด้วยการไปที่ Server Manager แล้วไปที่ Tools เลือก DHCP

เมื่อเข้ามาที่หน้า DHCP แล้วให้คลิกซ้ายที่ ชื่อของ Server ที่ตั้งไว้แล้วเลือก IPv4 > Scope >Address Leases

จากนั้นคลิกขวาที่ IP ของเครื่องที่เราต้องการจะจอง IP แล้วเลือก Add to Reservation

จากนั้นให้เราไปที่ Reservations แล้วเลือก IP ของเครื่องที่ตองการจากนั้นคลิกขวาเลือก Properties

จากนั้นให้เรา Copy MAC address ของเครื่องนั้นเอาไว้ แล้วทำการลบ Reservation ของเครื่องที่เลือกออก

เมื่อลบ Reservation ของ IP เก่าออกแล้วให้เราคลิกขวาที่ Reservation  แล้วเลือก New Reservation ....

จากนั้นให้เราตั้งชื่อ Reservation  ใหม่แล้วใส่ IP ท้ายที่เราต้องการลงไป แล้วก็นำ MAC address ที่ทำการ Copy มาใส่ในช่องของ MAC address จากนั้นกดปุ่ม Add***********************วิธีการทดสอบ************************
ให้เราทดสอบแบบเดียวกับการทดสอบ DHCP โดยการ Fig IP แบบ auto แล้วดูว่า IP ที่ตั้งไว้นั้นจะถูกนำมาใช้งาน


นี้คือรูปก่อนการทำ Reservation จะเห็นว่า IP นั้นจะเป็น 192.168.1.12

เมื่อทำ Reservation IP จะเปลี่ยนเป็น 192.168.1.44 ตามที่เราจองไว้

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น