วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

[VDI Project Ulteo : Part 2]Install Session-Manager Admin Console

หลังจากที่เราทำการติดตั้ง Ubuntu Server เรียบร้อยแล้วทีนี้ เราจะมาทำหน้า Admin console สำหรับบริหารจัดการ ในUlteo กัน

เราต้องทำการ Install Package  ของ Ulteo ก่อน  ให้ทำการ  config ในไฟล์  /etc/apt/sources.list.d และให้ทำการ สร้างไฟล์

ขึ้นมาใหม่ ชื่อ ulteo_ovd.list และเพิ่มข้อมูลดังนี้ ในไฟล์สำหรับ การdownload  ตัว package นี้   

deb http://archive.ulteo.com/ovd/4.0/ubuntu lucid main

เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้ทำการ update ทุก package โดยใช้ command apt-get update

เมื่อ update ไปซักพัก มันจะบอกว่า error Pub-key

ให้ทำการ Install package  ulteo-keyring  โดยใช้ command apt-get install ulteo-keyring   เมื่อ ติดตั้ง package  เสร็จ ให้ทำการ  Update apt โดยใช้ command apt-get update  ก็จะไม่แสดง error แล้ว  ฟลังจากนั้น ก็จะinstall package  session manager admin console  โดยจำเป็น ที่จะติดตั้ง ตัว package  mysql ก่อน สำหรับเก็บฐานข้อมูล ในที่นี้ ถ้าทำตามการติดตั้ง ของ Part 1 ก็จะไม่จำเป็นที่จะติดตั้งซ้ำ เนื่องจากได้ติดตั้งตัว Lamp Server ไปแล้ว  เมื่อ ติดตั้ง เสร็จให้ใช้ command

mysql -u root -p -e 'create database ovd'   สำหรับสร้าง database ขึ้นมา 
เมื่อเสร็จก็จะinstall package session manager admin console :

apt-get install ulteo-ovd-session-manager ulteo-ovd-administration-console

กำหนดตำแหน่งIp Host เครื่อง กำหนดชื่อที่ใช้ login ค่าแรกเริ่มควรจะเป็น admin

Passwordยืนยันpassword
เมื่อรอinstall ซักพัก ก็จะมี dialog ให้ Download base สำหรับ session manager admin console
ให้กด Enter  รอ ประมาณ 20-30 นาที ตามความเร็ว อินเตอร์เน็ตของผู้อ่าน ไฟล์ มีขนาด 662 mb เมื่อเสร็จสิ้น การ Install package ทั้งหมดแล้ว ให้ทำการ เข้า ip หรือชื่อ host ผ่าน web browser
  

session-manager02


ใส่ username password ลงไป  แล้วไปดูที่ configuration   
แล้วตั้งค่า Database ตามรูป โดย password มาจากการที่ติดตั้ง package mysql ครับ ค่าดั้งเดิม user คือ root 


session-manager03

เสร็จสิ้นสำหรับการตั้งค่า Admin console  

References : http://archive.ulteo.com/ovd/4.0/docs/Support_Ubuntu_Lucid.html

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น