วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

วิธีการแก้ไขสำหรับ การ Connect wireless ที่เป็น wpa2 enterprise ไม่ได้ สำหรับ window 10

วิธีการแก้ไขสำหรับ การ Connect wireless ที่เป็น wpa2 enterpise ไม่ได้ สำหรับ window 10 ที่ได้มีการ Update Build version
1511  November นั่นเองทำให้ไม่สามารถconnect ได้ให้ทำการ Download ไฟล์ Registry ตาม Link:     Disable_TLS_1.2     โดยที่ไฟล์นี้ จะเป็นตัวไฟล์ Registry ที่ทำการ Disable Tls version 1.2 ของ Microsoft นั่นเอง มันจะไปที่ Path : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\13\TlsVersion     
เมื่อDownload เสร็จแล้ว ให้ทำการ Double Click  หลังจากนั้นจะมี dialog ขึ้น มา ให้กด Run  และจะมี Dialog  ให้ กด Yes


ก็ จะเสร็จสิ้น ให้ทำการ Restart เครื่อง 1 ครั้งครับ  เมื่อ ทำการ Restart เครื่อง เสร็จให้ลอง Connect  wifi อีกรอบ ผลก็คือสามารถconnect ได้ปกติครับไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น