วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

wordpress ไม่สามารถ update ได้ โดยแจ้งว่าไม่สามารถสร้าง Folder ได้

ตรวจสอบเบื้องต้น ทาง wordpress แจ้งว่า ให้ทำการ ตั้งค่า File Folder ดังนี้

All files should be 664.
All folders should be 775.
wp-config.php should be 660.

ข้อมูลเพิ่มเติม
https://codex.wordpress.org/Changing_File_Permissions

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น