วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

การใช้งานโปรแกรม paros บน Kali Linux

เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับประเมินความปลอดภัยของเว็บแอพพริเคชั่น รวมถึง Proxy รวมถึง HTTP และ HTTPS

ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม


ทดลองใช้งาน

เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะได้หน้าต่างโปรแกรมโล่ง ๆ ขึ้นมา


จากนั้นก็เลือก Tool แล้วเลือก Options... ตามภาพ


เพื่อเข้ามาดูการตั้งค่า proxy  ตามภาพ


จากนั้นเลือก Trap แล้วติ๊ก เครื่องหมาย ถูกที่ Trap request และ Trap response และก็กด Continue

จากนั้นก็เข้าไปตั้งค่าใน Firefox ตามรูปเลยครับ


พอลองเข้าเว็บก็จะได้ประมาณนี้แหละครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น