วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

การอัพเดต Wordpress ที่แจ้งว่าต้องทำผ่าน FTP เท่านั้น

พบปัญหาว่าไม่สามารถ Update Wordpress แบบ Auto ได้

เบื้องต้นพบว่า ระบบแจ้งให้ทำผ่าน FTP เท่านั้น คือจะให้ ใส่ URL และ User + Password

ซึ่งหาข้อมูลพบกว่าให้ทำการแก้ไขไฟล์ wp-config.php และทำการแก้ไข define('FS_METHOD', 'direct'); ให้เป็นดังนี้

ทดสอบเพิ่มแล้วก็ยังพบปัญหาเดิม
จึงได้ทำการแก้ไข Owner ของ Folder ที่ติดตั้ง Wordpress โดยรันคำสั่ง
sudo chown -R www-data /var/www/wordpress/

พบว่าสามารถ Update Auto ได้แล้ว ทำให้ทราบว่า เดิม เจ้าของไฟล์เป็น Root ซึ่ง Wordpress ไม่สามารถทำการแก้ไขไฟล์ดังกล่าวได้ จึงต้องเปลี่ยน Owner เป็น www-data (Apache) Server เป็น Ubuntu

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น