วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

วิธีติดตั้งและใช้งาน SSH Secure Shell บน Centos 7

วิธีการติดตั้ง
# yum -y install openssh
หลังจากได้ทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราทำการเปิดใช้งาน
# systemctl start sshd.service
และให้เปิดคำสั่งนี้เพื่อให้โปรแกรมใช้งานอัตโนมัติเมื่อทำการเปิดเครื่อง
# chkconfig sshd on
สามารถเข้าไปแก้ไขไฟล์ config ได้ที่
# vi /etc/ssh/sshd_config
 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น