วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

Blockquote ไม่ทำงานใน Blogger แก้ไขได้ด้วยการ Edit Template

ปกติการเขียนบทความที่มี Code หรือ คำสั่งต่าง ๆ ผู้เขียนนิยม ใส่ Blockquote เพื่อเน้นให้อ่านง่ายชัดเจนยิ่งขึ้น
แต่พอเขียนบทความบน Blogger เมื่อดูหน้าแสดงผลแล้ว พบว่า ไม่แสดงCode หรือ คำสั่งในตารางแยกเช่นที่อยากได้

ตรวจสอบแล้ว เราจะต้องทำการ เพิ่ม Code บน Template  โดยสามารถเข้าไปเพิ่มได้ที่


  • Go to Blogger Dashboard > Click Your Blog Site > Template > Edit HTML 
  • Find <\head> and paste the CSS code anywhere before the
    <\head>tag
  • Save the template.

โดยเพิ่ม Code ชุดนี้เข้าไปในระบบ

(เส้นประรอบ Code)

<style>
.post blockquote {
    border: 2px dashed #03ba93;
    margin: 10px;
    padding: 10px;
    font-size: 16px;
    font-style: italic;
    font-family: Arial;
}
</style> 


(แถบพื้นหลังสีเทา)
<style>
 .post blockquote {
    background-color: lightgrey;
    border-left: 4px solid #03ba93;
    margin: 10px;
    padding: 10px;
    font-size: 16px;
    font-style: italic;
    font-family: Arial;
}
</style> 

ซึ่ง Code และการแสดงผล นั้นมีอยู่หลายแบบให้เลือก สามารถเข้าดู หรือศึกษาได้จาก เว็บต้นทางครับ


ที่มา : http://techubber.blogspot.com/2016/07/how-to-customize-blockquote-style-in-blogger-blogspot-css.html

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น