วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

วิธีการปิด SELinux ไม่ให้ทำงาน

วิธีการปิดการทำงานของ SELINUX ทำดังนี้
– คำสั่งตรวจสอบรุ่นของ CentOS ที่ใช้งาน

# cat /etc/redhat-release– คำสั่งตรวจสอบว่า SELinux เปิดใช้งานอยู่หรือไม่
# sestatus
หากปรากฎข้อความ SELinux status: enabled แสดงว่าทำงานอยู่

– วิธีการปิด SELinux ไม่ให้ทำงานให้แก้ไขแฟ้มดังนี้
# vi /etc/selinux/config

แก้ไขข้อความเป็นดังนี้  SELINUX=disabled
# init 6

– ใช้คำสั่งตรวจสอบว่าปิด SELinux เรียบร้อยหรือไม่ดังนี้
# sestatus

เครดิต : คลิกเลยครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น