วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

การใช้ Script Autoexec.py (python) เพื่อรันวีดีโอหรือภาพสไลด์แบบออโต้

การใช้ Script Autoexec.py (python) เพื่อรันวีดีโอหรือภาพสไลด์แบบออโต้
แบบที่ 1
สร้างไฟล์ autoexec.ty ในโฟลเดอร์  %APPDATA%\kodi\userdata\

ภาพที่ 1 (พิมพ์ข้อความตามภาพ)
หรือ

ภาพที่ 2 (พิมพ์ข้อความตามภาพ)


แบบที่ 2

สร้างไฟล์ autoexec.ty ในโฟลเดอร์  %APPDATA%\kodi\userdata\

ภาพที่ 3 (พิมพ์ข้อความตามภาพ)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น