วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

การติดตั้ง PHP บน Linux centOS

รูปแบบการติดตั้ง PHP บน CentOS
1. #yum install php
ในกรณีที่ติดตั้ง Library ไปด้วย
1. #yum install php php-gd php-mysql php-mbstring php-mcrypt
ตัวอย่างการติดตั้ง PHP บน Linux CentOS
1.  #yum install php php-cli php-gd php-mysql php-mbstring php-mcrypt php-dom php-mhash php-xmlrpc php-bcmath
 
ทำการ Install ตัว PHP และ Library ต่าง ๆ (ถ้าไม่มีโปรแกรมจะ Skip ให้อัตโนมัติ)

แสดง Package ทั้งหมดที่มี และที่จะสามารถติดตั้งได้ ให้เลือก y เพื่อทำการติดตั้ง


ติดตั้งเรียบร้อย ให้ Restart เครื่องซะ 1 ครั้ง

2. #service httpd restart


จากนั้นสร้างไฟล์ php และจัดเก็บไว้ใน /var/www/html/ เพื่อทดสอบการทำงานของ php โดยสร้างชื่อไฟล์เป็น

/var/www/html/phpinfo.php  ใช้คำสั่ง

3.# vi /var/www/html/phpinfo.php  ใส่คำสั่ง phpinfo() เข้าไป

 
ไฟล์จะถูกจดัเก็บไว้ที่ /var/www/html/info.php

ทดสอบการทำงานโดยเรียกจาก http://IP/phpinfo.php

เครดิต :  ลิงค์

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น