วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

การติดตั้ง MySQL Database บน Linux ของ CentOS

การติดตั้ง MySQL
1. #yum install mysql-server

คำสั่งสำหรับ Install ตัว MySQL Databaseเป็น Package ของ MySQL Version ที่เราสามารถใช้งานได้ ให้เลือก y เพื่อทำการติดตั้ง


ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
เพิ่มเติม ไฟล์ Config ของ MySQL ถูกจัดเก็บไว้ที่ /etc/my.cnf

2. #chkconfig mysqld on

เปิดใช้งาน Service ของ mysqld

3. #service mysqld start


จากนั้นให้ทำการ Start MySQL ขึ้นมาได้เลย

4. #service mysqld restart
ในกรณีที่มีปัญหาลองใช้คำสั่ง Restart ตัว MySQL


การสร้าง Database , User และ Grant บน MySQL Database พิมพ์ mysql

5. #mysql


คำสั่งสำหรับการสร้าง Database , User และ Grant  สิทธิ์
mysql> CREATE DATABASE IF NOT EXISTS thaicreate_2013;
mysql> CREATE USER 'thaicreate_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypassword';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'thaicreate_user'@'localhost' WITH GRANT OPTION;6. #quit
ถ้าเรียบร้อยแล้วให้ exit ออกจาก mysql ได้เลย


ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง PHP กับ MySQL Database ให้สร้างไฟล์ connect.php ไว้ที่ /var/www/html/
#vi /var/www/html/connect.php
6. #vi /var/www/html/connect.php   สามารถใช้คำสั่ง vi บน Linux


คำสั่ง PHP กับ MySQL เพื่อทดสอบการทำงาน
ถ้าแสดงผลดังรูปก็แสดงว่าตอนนี้ PHP กับ MySQL สามารถใช้งานได้แล้วครับ

เครดิต : ลิงค์

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น