วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

Module งบประมาณ Budget (Admin)

1. การสร้างงบประมาณให้เข้าไปที่เมนูการแจ้งหนี้ --> เลือกเมนูงบประมาณที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ ให้สร้าง Budget Name  และเลือกผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา


Budgetary Position = ตำแหน่งงบประมาณ ให้สร้างงบประมาณขึ้นมาดังภาพ ในที่นี้จะยกตัวอย่างเงินเดือนของพนักงานแผนก IT


เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยจะได้ข้อมูลดังภาพข้างล่าง ให้ทำการกดบันทึก --> ยืนยัน --> อนุมัติ -->เสร็จสมบูรณ์


2. หน้าแสดงงบประมาณเมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น