วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

Module สินทรัพย์ (Admin)

1. โปรแกรมบริหารสินทรัพย์ Asset Management คือ โปรแกรมสำหรับทุกบริษัทที่ใช้จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ทุกชนิดภายในบริษัท เพื่อให้การจัดระเบียบเกี่ยวกับทรัพย์สินเป็นอย่างมีระเบียบ ทั้งยังมีความสามารถพิเศษที่ช่วยเรื่องการคำนวณค่าเสื่อมราคาให้กับทุกสินทรัพย์ สามารถสร้างรายการสินทรัพย์โดยเข้าไปที่เมนูการแจ้งหนี้ เลือกแถบเมนูด้านซ้ายสินทรัพย์--> สร้าง - หมวด : หมวดของสินทรัพย์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้น - Gross Value : มูลค่าสินทรัพย์ - Salvage Value : มูลค่าซาก - Residual Value : มูลค่าคงเหลือ (โปรแกรมจะคำนวณได้โดยอัตโนมัติ) - ผู้จำหน่าย : ร้านที่ซื้อ -ใบกำกับสินค้า/ใบแจ้งหนี้ : ในที่นี้จะดึงข้อมูลมาจากใบกำกับภาษี หรือ หากยังไม่มีสามารถสร้างใหม่ที่นี้ได้ กดบันทึก ในแท็บ Depreciations  จะแสดงค่าเสื่อมราคาในแต่ละปีของสินทรัพย์


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น