วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

Module Attendances (Admin)

Attendances  เป็นเมนูที่เหมือนการเก็บ log การเข้าใช้งานระบบของแต่ละบุคคล 1. การสร้าง Attendances เลือกบุคลากร วันที่ login เลือก type การปฏิบัติว่าเป็นการเข้าสู่ระบบ หรือการออกจากระบบ ระบุเหตุผลและทำการกดบันทึกดังภาพอีกหนึ่งความสามารถของ Module  Attendances ยังสามารถเป็นฟังก์ชั่นการติดตามเวลาของพนักงานจากการเข้างาน / ออกงาน นอกจากนี้ Module Attendances ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังอุปกรณ์หรือระบบอื่นเพื่อเก็บ Log การเข้า/ออก ของพนักงานได้เช่นกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น