วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

Module สินค้าคงคลัง (Admin)

1. สินค้าเป็นการสร้างประเภทสินค้าที่มีอยู่ภายในคลัง  เมื่อสร้างสินค้าเสร็จสามารถกดที่ปุ่ม บนเว็บไซต์ (ซ้ายมือบน) เพื่อเป็นการให้ออนไลน์บนหน้าเว็บขายของด้วย -การกำหนดชื่อสินค้าการกำหนดรูปภาพสินค้า


-ข้อมูลทั่วไป เป็นการกำหนดข้อมูลต่างงๆของสินค้าไม่ว่าจะเป็นราคาต้นทุน  การลดราคาประเภทสินค้า เป็นต้น


-สินค้าคงคลัง จะเป็นข้อมูลสินค้าที่สั่งกับผู้ขาย


- การขาย จะเป็นเงื่อนไขการขายละการรับประกันสินค้าต่างๆ


- บัญชี จะเป็นการระบุข้อมูลทางบัญชี เช่น ภาษี หรือ ประเภทสินทรัพย์เป็นต้น


- โน้ต เป็นการแจ้งรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติม เช่น รายละเอียดสำหรับการเสนอราคา  เป็นต้น


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น