วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

หากต้องการ ค้นหา สัญลักษณ์ * ใน Microsoft Office จะทำอย่างไรดี

กรณีที่เราจะค้นหา สัญลักษณ์ * ในชุด Microsoft Office ทั้ง Word Excel หรืออื่น ๆ  นั้น
เมื่อเราพิมพ์ * ลงไปในช่องค้นหา (Find) นั้น ระบบจะเห็น สัญลักษณ์ * เป็น wildcard คือ ตัวอักษรอะไรก็ได้ กี่ตัวก็ได้
ซึ่งผลก็จะไม่ตรงกับที่เราต้องการ
หากเราต้องการหา สัญลักษณ์ * ในระบบจริง ๆ จะต้อง พิมพ์ ~* แทนนะครับ
แต่ใน แป้นพิมพ์ที่ตั้งค่าภาษาไทยไว้ จะไม่สามารถพิมพ์ แบบที่แจ้งไว้ได้ ให้ทำการ คัดลอกจากบทความนี้ไปใช้ังานก็ได้ครับ

ที่มา
http://superuser.com/questions/486297/how-to-find-and-replace-the-character-in-excel

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น