วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

การติดตั้ง Elastix

การติดตั้ง Elastix
ขั้นแรกเลือก Install Elastix 4 แล้วรอโหลดจนเสร็จถึงหน้านี้เราจะต้องทำการตั้งค่าให้หมด อันแรกเลือกตั้งเวลาก่อน

กดที่ประเทศไทย ปรับเวลาให้ตรง เลือกว่าจะให้แสดงผล แบบ 24 หรือ 12 ชม.

ตั้งค่าคีบอร์ด ถ้ามีภาษาที่อยากจะใช้ให้เพิ่มลงไป

เลือกภาษา ของผมเลือกเป็น English

ต่อมาให้กดที่ SOFTWARE SELECTION แล้วเลือก Elastix แล้ว เมนูทางด้านซ้าย จะปรับให้เองอัตโนมัติ

เลือก ฮาร์ดดิส ที่จะลง

เมื่อเสร็จทั้งหมดแล้วให้ดูว่า มีเครื่องหมาย " ! " ขึ้นที่ เมนูใดบ้างแก้ให้เรียบร้อย ถ้าไม่เรียบร้อยจะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้
เสร็จทั้งหมดแล้ว ให้กด Begin Installation

ให้ตั้งค่า รหัส ของ root ถ้าไม่ตั้งไม่สามารถ ดำเนินการต่อไปได้


เสร็จแล้วให้รอให้โปรแกรมทำการติดตั้งจนเสร็จ

ต่อมา มันจะให้ใส่ รหัสของ root ให้เราใส่ รหัสที่เราตั้งลงไป

ใส่อีกรอบ

ตรงในให้ตั้งรหัสใหม่สำหรับใช้งาน web login , freepbx , vtiger

ใส่รหัสอีกรอบ

เสร็จการติดตั้ง Elastix 4

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น