วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

การเชื่อม Ldap ของ wiki

นำ code ไปไว้ล่างส่วน ในไฟล์ LocalSetting.php

require_once ("$IP/extensions/LdapAuthentication/LdapAuthentication.php");

$wgAuth = new LdapAuthenticationPlugin();

$wgLDAPDomainNames = array(
  'exampleADDomain'
);

$wgLDAPServerNames = array(
  'exampleADDomain' => 'exampleldapserver.example.com exampleldapserver2.example.com'
);

$wgLDAPSearchStrings = array(
  'exampleADDomain' => 'EXAMPLEDOMAIN\\USER-NAME'
);

$wgLDAPEncryptionType = array(
  'exampleADDomain' => 'ssl'
);

$wgLDAPUseLocal = false;
$wgMinimalPasswordLength = 1;

แล้วแก้ โดนเมนเป็นของเรา ก็จะสามารถเชื่อมต่อ Ldap ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น