วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

ขั้นตอนการเปลี่ยนภาษาไทยในโปรแกรม KODI


ขั้นตอนการเปลี่ยนภาษาไทยในโปรแกรม KODI

1. ดาวน์โหลด add ons จากเว็บ https://drive.google.com/folderview?id=0B1EzEDXWpNR4M0drWS1OT2hqdkE


2. เมื่อ ดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้ว เข้าโปรแกรมเพื่อทำการติดตั้งโดยผ่านเมนู system-->addons-->install from zip file แล้วเลือกไฟล์ zip ที่เราโหลดมา
(*หมายเหตุ : จำเป็นต้องต่อเน็ตเพื่อให้สกินโหลด component ที่ต้องใช้ด้วย)
ภาพที่ 1

ภาพที่2
(เลือกโฟลเดอร์ที่ทำการดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์ Zip)

3. คลิกเลือก Appearance --> International --> Language --> Thai


ภาพที่3


ภาพที่4


ภาพที่ 5


ภาพที่6

เป็นอันเสร็จสิ้นการใช้ลงภาษาไทยในโปรแกรม KODI

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น