วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

การติดตั้ง FTP Server และการเข้าใช้งาน บน Centos 7

การติดตั้ง FTP Server
ให้เริ่มทำการดาวโหลดโปรแกรม vsftpd
#  yum install vsftpd ftp
เมื่อทำการติดตั้งเสร็จ ให้ทำการเริ่มการทำงานของ vsftpd
#  systemctl start vsftpd
เมื่อติดตั้งและได้ทำการเปิดการใช้งานแล้ว ให้เราทำการสร้าง User ของ ftp server
# useradd sk
# passwd sk
เสร็จจากการสร้าง User - Password เราก็มาลองทำการเข้าใช้งานดูว่าเข้าใช้งานได้หรือไม่
ftp 192.168.1.101 (ip นี้เป็นตัวอย่างให้ใส่เป็นของเราเอง)
ถ้ามันขึ้นว่า
ftp>
แปลว่าเราได้ทำการติดตั้งและะได้เริ่มใช้งาน FTP Server ได้เรียบร้อยแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น