วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

Forward port Remote desktop Fortigate

บทความนี้จะเป็นบทความสอนการ Forward port Remote desktop ของเครื่อง Fortinet  รุ่น FortiWiFi 60C 

ขั้นตอนแรกเมื่อ Login เข้ามาในระบบ Fortigate แล้ว ทำการเลือกไปที่ หัวข้อ Policy & Objects>Virtual IPs และเลือกที่ Create New ดังภาพตัวอย่างเมื่อเลือกที่ Create New จะปรากฏดังภาพตัวอย่างทำการกรอกข้อมูลลงไปดังภาพตัวอย่าง

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

Name :// testforward-remote ชื่อของ Virtual IP
Interface ://wan2 (ที่เลือก wan2 เพราะจะให้ forward port ผ่าน wan2)
External IP Address/Range : //ใส่ IP ของ port ที่เครื่อง Fortigate รับมา เช่น 1.2.3.4
Mapped IP Address/Range : //192.168.24.2 (คือ IP เครื่องของเรา)
Protocal :// เลือกที่  TCP
External Servic Port ://3389 - 3389 (ตัวอย่าง port remote)
Map to Port : //3389 - 3389 (ตัวอย่าง  port remote)
เมื่อทำการกรอกข้อมูลเสร็จแล้วกด OK
จะปรากฏข้อมูลดังภาพตัวอย่าง


ขั้นตอนที่สอง ทำการเลือกไปที่ หัวข้อ Policy & Objects>Virtual IPs และเลือกที่ Virtual IP Group ดังภาพตัวอย่าง
จะปรากฏหน้าจอขึ้นมาให้กรอกข้อมูลดังภาพตัวอย่าง

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
Name : //testremote (ชื่อ Groupทึ่จะตั้ง)
Interface ://เลือก wan2
Members ://เลือก Virtual IP ที่สร้าง ไว้ตอนแรก
เมื่อทำการกรอกข้อมูลเสร็จแล้วกด OK
ขั้นตอนที่ 3 ทำการเลือกไปที่ หัวข้อ Policy &Object >IPv4 เลือกที่ Wan2 ที่ส่วนของตาราง ทำการคลิกที่ Create New ดังภาพตัวอย่าง
หลังจากที่กด Create New แล้วจะปรากฏหน้าต่างดังภาพ
ทำการใส่ข้อมูลต่างๆ ลงไปในตารางเช่นดังภาพตัวอย่าง
Incoming Interface : // เลือก port ที่เสียบสาย ซึ่งผมเสียบไว้ที่ช่อง wan2 (ต้นทางที่ถูก forword)

Destination Address : // เลือก testwebsever-group
Schedule :// เลือก Always
Service :// เลือก All
SSL Inspection : // คลิ๊ก ON
(ส่วนอื่นๆปล่อยว่างไว้)
แล้วกด OK เพื่อยืนยันการสร้าง
หลังจากกด OK แล้วจะปรากฏดังภาพตัวอย่าง


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น