วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

Fortigate Email Alert setting


บทความนี้จะเป็นบทความสอนการ Email Alert Setting ของเครื่อง Fortinet  รุ่น FortiWiFi 60C


ขั้นตอนแรกเมื่อ Login เข้ามาในระบบ Fortigate แล้ว ทำการเลือกไปที่ หัวข้อ System และ เลือกที่ Config>Advanced และดูที่ส่วนของ Email Service ดังภาพตัวอย่างSMTP Sever : 10.2.1.25  // ตัวอย่างการใส่ชื่อ SMTP Sever

Default reply To : // ใส่ชื่อ Email ที่ต้องการส่งข้อความแจ้งเตือน  ตัวอย่างคือ test@bumail.net

Authentication : // คือการกำหนด สิทธิ ให้ SMTP User ใดสามารถเข้าระบบ ถ้าให้สามารถเข้า 
ทุกUser ก็ปล่อยว่างไว้

Secyrity Mode :  // คือ การตั้งค่าว่าเลือกใช้โหมดไหน แนะนำให้ใส่ None

Port : 25 // ซึ่งคือ Port ของ Email ซึ่งค่า Default คือ 25

เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จแล้วกด Apply

ภาพตัวอย่างในการใส่ข้อมูล
เมื่อกด Apply เรียบร้อยแล้วก็ไปที่ Log & Report

ขั้นตอนที่สองเมื่อ กด Apply ตั้งค่า Email Sevice เรียบร้อยแล้ว ทำการเลือกไปที่ หัวข้อ Log & Report และ เลือกที่ Log Config>Alert Email จะมีข้อมูลที่ต้องการจะให้แจ้งเตือน ดังตัวอย่างEmail from : // คือเมลส่งจากใคร ตัวอย่างคือ test1@hotmail.com

Email to : // คือเมลผู้รับที่ต้องการให้ทดลองในการ Test

ในส่วนของ Send alert email for the following และ  Send alert email for logs based on severity คือการเลือกการแจ้งเตือนว่าต้องการให้ส่งการแจ้งเตือนอะไรบ้าง ให้ส่งไปทาง Email
แค่นี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการตั้งค่า Email Alert แล้วครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น