วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

วิธีติดตั้ง Firefox บน Kali Linux 2.0

Install Firefox in Kali Linux

Copy paste these commands in your Terminal.
apt-get remove iceweasel
echo -e "\ndeb http://downloads.sourceforge.net/project/ubuntuzilla/mozilla/apt all main" | tee -a /etc/apt/sources.list > /dev/null
apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com C1289A29
apt-get update
apt-get install firefox-mozilla-build

เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น