วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

วิธี ตั้งค่า ให้ asus S300CA boot ด้วย usb


1.Please enter the BIOS (press and hold F2 key when power on).

1. เข้า BIOS (กดปุ่ม F2)
2.Switch to “Boot” and set “Lunch CSM” to Enabled.
2. เข้า เมนู boot เลือก Enable ที่ Lunch CSM


3.Then switch to “Security” and set “Secure Boot Control” to Disabled.
3.เข้าเมนู Security ที่แถบ“Secure Boot Control” ให้เลือกDisabled.


Press F10 to save and exit.
กดปุ่ม F10 เพื่อบันทึกและออก
Press and hold ESC key to lunch boot menu when notebook restart.
กดปุ่ม ESC ค้างไว้เพื่อเข้า Boot Menu
ที่มา
http://support.asus.com/FAQ/Detail.aspx?SLanguage=en&no=8AEDC590-B808-710B-1877-4E94E38B8FD9&p=3&m=S300CA
http://www.guruht.com/2013/06/how-to-boot-from-usb-flash-on-asus.html

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น