วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

Alfresco configure CIFS

Alfresco configure CIFS
1.#  cd /opt/alfresco/
2. # ./alfresco.sh start
3. #  tail -f tomcat/logs/catalina.out
Configuration and Testing


====> Referent ===>  http://wiki.alfresco.com/wiki/CIFS_linux

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น