วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

การใช้งานโปรแกรม w3af บน Kali Linux

w3af เป็น Wed Application ใช้ได้ทั้งโจมตีและตรวจสอบเพื่อหาช่องโหว่ของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บทั้งหมด


ตัวอย่างทดลองใช้งาน

หน้าแรกของโปรแกรม
จากนั้นผมเลือกเป็น fast_scan เพื่อทำการแสรน web พร้อมใส่ Url แล้วกด Start เพื่อทำการแสกรน


เมื่อกด Start โปรแกรมก็จะทำการแสกรนเราก็รอจนเสร็จไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น