วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

วิธีตรวจสอบ Uptime Aruba Controller

ใหทำการ SSH เข้าไปที่ Controller แล้ว login ให้เรียบร้อย แล้วใช้คำสั่ง #show version
ก็จะได้ผล ตามต้องการครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น