วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

การ set IP Switch Allied Telesis AT-9924

set conf=none

restart reboot

enable ip

add ip int=vlan1 ipaddress=172.28.0.190 mask=255.255.248.0

create config=gp.cfg

set config=gp.cfg

restart reboot

จากนั้นไป set ip address

 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น