วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

ลืม root password บนลีนุกซ์ ต้องแก้ไขอย่างไร


เนื่องด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่ หากลืมรหัสผ่านของ root หรือ root password บนลีนุกซ์ คุณก็ไม่สามารถแก้ไขคอนฟิกหรือทำอะไรได้เลยในระดับแอดมิน (root) ของเครื่อง ยกเว้นจะมีการใช้ sudo เพื่อเพิ่มสิทธิผู้ใช้ธรรมดา ให้เทียบเท่า root ได้

การเปลี่ยน root password โดยการบู๊ตเครื่องแล้วเข้า single user mode

บู๊ตเครื่องที่ต้องการแก้ไข
กดปุ่มใดๆ เพื่อเข้าสู่เมนูการบู๊ต (GRUB)

ในหน้าเมนูการบู๊ต (GRUB) หากไม่มีการใส่ password ใน grub.conf ด้านล่างจะมีคำอธิบายว่าสามารถกดปุ่ม ‘a’ เพื่อแก้ไขค่า kernel argument เพื่อระบุคอนฟิกสำหรับการบู๊ต
กดปุ่ม ‘a’

หน้าจอจะแสดงค่าของ kernel argument ให้เราพิมพ์คำว่า single ต่อท้ายบรรทัดไป (เว้นวรรคครั้งนึง ก่อนพิมพ์ด้วยนะ) เพื่อระบุว่า เราต้องการบู๊ตเข้าสู่ single user mode

หน้าจอจะแสดงข้อความต่างๆ เกี่ยวกับการบู๊ต สังเกตว่าใช้เวลาสั้นๆ กว่าปกติ ก็จะขึ้น prompt ของ root (#) แสดงว่าเราเข้าสู่ single user mode แล้ว
การบู๊ตเข้าสู่ single user mode หรือโหมดบำรุงรักษาเครื่องนั้น จะโหลด kernel หรือสิ่งจำเป็นต่างๆ เพียงแค่ให้บู๊ตเครื่องได้เท่านั้น ไม่ได้รันโปรแกรมหรือเซอร์วิสใดๆ ถือว่าเป็นโหมดที่ใช้แก้ไขปัญหาของเครื่อง


เมื่อได้ prompt ของ root แล้ว เราก็สามารถรันคำสั่งต่างๆ เป็น root ได้ รวมทั้งการใช้คำสั่ง passwd เพื่อเปลี่ยน password ของ rootเพียงเท่านี้เราก็เปลี่ยนรหัสผ่านของ root สำเร็จ สามารถพิมพ์คำสั่ง exit หรือกดปุ่ม [Ctrl]+[D] เพื่อออกจาก single user mode เข้าสู่โหมดการทำงานของเครื่องปกติ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น