วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

วิธีลบ php และเลือกติดตั้ง version ที่มี พร้อมให้เลือกใน yum repo บน CentOS

เริ่มต้นให้ตรวจสอบว่า php และโปรแกรมที่่เกี่ยวข้อง ที่มีเป็น version อะไรอยู่
# yum list installed | grep php
ถ้าพบว่ามีอยู่ก็ทำการลบ ออกก่อน
# yum remove php.x86_64 php-cli.x86_64 php-common.x86_64 php-gd.x86_64 php-ldap.x86_64 php-mbstring.x86_64 php-mcrypt.x86_64 php-mysql.x86_64 php-pdo.x86_64
เพิ่ม PHP 5.4 packages ไปที่ yum ด้วยคำสั่งสำหรับ CentOS 5.x
# rpm -Uvh http://mirror.webtatic.com/yum/el5/latest.rpm
หรือสำหรับ CentOS 6.x
# rpm -Uvh http://mirror.webtatic.com/yum/el6/latest.rpm
ตรวจสอบ Version ที่พร้อมให้ติดตั้ง ได้ทั้งแบบเฉพาะรุ่น หรือให้แสดงทั้งหมด
# yum list available | grep php # yum list available | grep php54
ทำการติดตั้ง Version ที่ต้องการ
# yum install php54w.x86_64 php54w-cli.x86_64 php54w-common.x86_64 php54w-gd.x86_64 php54w-ldap.x86_64 php54w-mbstring.x86_64 php54w-mcrypt.x86_64 php54w-mysql.x86_64 php54w-pdo.x86_64
เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว สามารถตรวจผลการติดตั้งได้
# php -v PHP 5.4.17 (cli) (built: Jul 23 2013 00:02:04) Copyright (c) 1997-2013 The PHP Group Zend Engine v2.4.0, Copyright (c) 1998-2013 Zend Technologies
สุดท้ายอย่าลืม Restart Service
# service httpd restart
ที่มา http://www.shayanderson.com/linux/centos-5-or-centos-6-upgrade-php-to-php-54-or-php-55.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น