วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

การสร้างคำถามใน moodle

การตั้งคำถามใน moodle
เมื่อล็อคอินเข้ามาแล้วกดที่ "รายวิชาทั้งหมด"


ต่อมาให้กดที่ "CC"


ถึงหน้านี้ให้กด "เริ่มแก้ไขหน้านี้" ด้านมุมขวาบน


เมื่อกดเสร็จแล้ว จะมีฟังชั่นเพิ่มขึ้นมาตามรูป ให้กด "เพิ่มกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล"


ในหน้าต่างนี้ให้เลือก "แบบทดสอบ" แล้วกด เพิ่ม


กรอกรายละเอียดของแบบทดสอบ ดังนี้
ชื่อ  : ชื่อแบบทดสอบที่จะสร้าง
กำหนดเวลา : เวลาในการเข้าทำแบบทดสอบและเวลาสิ้นสุดการทดสอบ
รูปแบบ : ในที่นี้คือ จำนวนคำถามต่อ หน้า
การกระทำของคำถาม : คือการสลับคำถามในแบบมดสอบ
เมื่อเสร็จทั้งหมดแล้วก็กด "บันทึก"เราจะได้แบบทดสอบมาแล้วแต่ยังไม่มีคำถามให้เรา สร้างคำถาม ดังนี้
กด "แก้ไขแบบทดสอบ"


ต่อมาให้กด "เพิ่ม"


หัวข้อที่ขึ้นมา จะมี 3 อัน
- อันแรกคือสร้างคำถามใหม่ในกรณีที่ยังไม่มีคำถามเก่า
- อันที่สองคือเลือกจากคำถามที่เคยสร้างไปแล้ว
*ในกรณีที่ยังไม่มีคำถามให้เลือกอันแรก


เลือกประเภทของคำถาม แล้วกด "เพิ่ม"


ในหน้านี้จะเป็นการสร้างคำถามของแบบทดสอบ ให้เรากรอกข้อมูล ตามนี้
Question name :  คือ ชื่อคำถาม ยกตัวอย่าง คำถามที่ 1 , คำถามเกี่ยวกับอาหาร
Question text : เป็นเนื้อหาของคำถาม
Answer : คือส่วนของคำตอบ แล้วก็คะแนนที่ได้
เมื่อเสร็จแล้วให้กด "บันทึกการเปลี่ยนแปลง"

เสร็จแล้วครับการตั้งคำถามใน moodle


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น